Årsmöte 2020

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 2020-04-28
18:00 - 20:00

Kategorier


Dags för årsmöte 2020.

https://meet.loopia.se/KajakenArsmote2020

Vill du nominera någon till styrelsen, maila:  valberedningen@kajaken.org

Dagordning

 • Stämmans öppnande
 • Introduktion av deltagande
 • Fastställande av röstlängd
 • Godkännande av dagordning
 • Val av stämmans ordförande
 • Val av stämmans protokollförare/sekreterare
 • Val av två justerare tillika rösträknare
 • Fråga om stämman blivit stadgeenlig utlyst
 • Styrelsens årsredovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga av fastställande av resultat och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • Beslut om resultatdisposition
 • Arvode åt styrelsen och revisorerna
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisor/revisorer och suppleanter
 • Val av valberedning
 • Övrig Information
  • Inglasning balkonger
 • Övriga anmälda ärenden/motioner
 • Stämmans avslutande

Vi ses

//Styrelsen

Bookings

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Garageplats uthyres

Kontakta Styrelsen för att hyra garageplats.

Kommande event
Övrigt
Inloggning för befintliga användare

elva − ett =

   

Om du är ny användare: registrera dig här.