Information från Samfälligheten Flagghusen

Samfälligheten Flagghusen är en förening där vår BRF och andra är medlemmar och där man har hand om områden kring våra föreningar.

 

Snart är det jul och Samfälligheten Flagghusen har monterat upp ljusslingor i två träd på allmänningen mellan Vimpelgatan och Signalgatan och vid lekplatsen vid Flöjelgatan.

Det har på senare tid varit problem med gatubelysningen i den västra delen av samfälligheten. Förmodligen beror felet på ett trasigt skymningsrelä. Reparation sker inom kort – tills dess lyser gatlamporna dygnet runt. Inplanerat byte av samtliga ljuskällor ska ske de närmaste dagarna. För att komma åt armaturerna i pergolan vid Flöjelgatan måste blåregnet beskäras.

Några träd i området har dött och har tagits bort. I stället planteras buskar som heter malus sergentii. Ny jord, mull och gödsel ska få buskarna att trivas.

Områdets lekplatser ses kontinuerligt över, trasiga gungor lagas eller ersätts, styrhytten på båten på allmänningen lagas, sandlådor får ny sand, fallskydd vid gungor ersätts eller byts ut, gunghästar flyttas med mera.

Den årlig cykelrensningen kommer att ske under april och maj. Cyklar som står på samfällighetens mark märks upp med band. Om banden inte tas bort blir cyklarna omhändertagna och bortforslade efter fyra veckor. Cyklarna kommer därefter att förvaras under tre månader, därefter kasseras de.

En större stadsjeep med diverse dekorationer står ofta felparkerad utanför daghemmet vid allmänningen. Felparkeringar i området är problem som inte samfälligheten kan lösa, utan det är PÖMAB, Parkerings Övervakning Malmö AB, som övervakar parkering på gatumark, d v s allmänna platser, gator och torg, på uppdrag av Malmö stad.

Rapportera felparkeringar till PÖMAB, 040-630 30 00 eller till epost info@povervakning.se

Samfälligheten Flagghusens årsstämma hålls i slutet av mars. Kallelse går ut senast två veckor före stämman.

 

Styrelsen för Samfällighetföreningen Flagghusen / Björn Lundquist, sekreterare