Årsmöten

Nästa extra årsmöte planerat till 2023-11-19 för bland annat fastställan av hyror för 2024.