Regler

För att hålla ordning i hus, garage och på gård har vi några enkla och generella regler som vi alla följer.

Trapphus & Gård

 • För allas trevnad så hjälps vi åt att hålla det fint i vår gemensamma miljö.
 • I soprummet finns det sopborste och andra verktyg som du gärna får låna.
 • Under sommaren behövs gården vattnas, vi har därför en lista med vilka som är ansvariga för vilken vecka.
 • Om ni tänker använda gården vid något lite större event är det bra om ni informerar alla andra så att vi inte får ”dubbelbokningar”.
 • Vi har kameraövervakning utanför garage och förrådsdörr på källarvåningen.
 • Rökning förbjuden.

Balkonger

 • Tänk på att det finns andra under er balkong. Sopa eller kasta alltså ej ut skräp från balkongen.
 • Växter på balkongen skall ha fat så att det inte droppar ned på de under när ni vattnar.

Grillning

 • Länsstyrelsen bestämmer om du får elda och grilla i Malmö/Skåne, titta på deras hemsida för aktuell information innan du tänder din grill.
 • På balkonger, innergård och bottenplanets terasser får du grilla med gasol eller kolgrill.
 • På balkongerna får du endast använda grillgaffel eller Looftlighter för att tända din grill. Tändvätska alternativt annan vätske eller gelebaserad tändningshjälpmedel får ej användas.

Soprum

 • Vi har i föreningen källsorterad sophämtning så vi behöver alla hjälpas åt med sorteringen så att vi slipper straffavgifter och att våra kärl fortsätts tömmas. Det finns bra information hur man sorterar på Sysavs hemsida: Sorteringsguide
 • På locken på våra sopkärl står det tydligt vad man kan kasta i respektive kärl:
  • Tidningar och journaler i ett eget kärl
  • Pappersförpackningar har två kärl
  • Plastförpackningar i ett eget kärl
  • Metallförpackningar i ett eget kärl
  • Matrester i ett eget kärl, kompostpåsar hittar du i en hållare på väggen
  • Färgat glas i ett eget kärl
  • Ofärgat glas i ett eget kärl
  • Övriga hushållssopor i ett eget kärl
 • Glöm inte att pressa ihop eller klippa isär pappers och plastförpackningar så att vi alla får plats med allt vårt avfall.
 • Stort skräp så som flyttkartonger, möbelkartonger och andra otympliga saker behöver du själv transportera till Sysav’s återvinningsstation.
 • Du behöver själv transportera bort saker som vi inte har kärl till:
  • ICA västra hamnen (bredvid pantmaskinerna) finns det insamling av mindre batterier och mindre elektronik.
  • Övrigt elektronikskrot, färg, kemikalier, lampor, stora batterier och andra sopor behöver du själv transportera till Sysav’s återvinningsstation.

Garage

 • Hyresgästen får endast ställa fordon/cykel på garageplatsen
 • Biltvätt får inte förekomma i garaget
 • Garaget städas en gång per år. Hyresgästen skall i samband med detta ombesörja att garageplatsen är tom vid detta tillfälle.
 • Man får inte utföra andra än smärre reparationsarbeten och justeringar såsom byte av tändstift, däck och dylikt
 • Hyresgästen skall teckna och vidmakthålla erforderlig brand och stöldförsäkring för nämnda fordon
 • Hyresvärden/föreningen är inte ersättningsskyldig för genom brand, åverkan eller annan eventuellt uppkommande skada på eller stöld av hyresgästens fordon.
 • Vi har kameraövervakning i garaget.

Cyklar

 • Vi har gott om platser för cyklar, både på gården och i garaget. Dessa har monterade cykelställ.
 • Inga cyklar skall stå på den inre gården eller vid våra främre eller bakre entredörr.
 • Tänk på att inte blockera gång dörren till garaget när ni ställer cyklar i cykelställen på gården.
 • Tänk på att inte blockera dörren till teknikrummet när ni ställer cyklar i cykelstället i garaget.

Barnvagnsförråd

 • Parkera era barnvagnar på varsin sida av dörrarna så att det är lätt för servicepersonal att ta sig rakt igenom barnvagns förrådet till teknikrummet.