Att vattna på gården

Alla växter vi har på vår gård är planterade i konstruerade odlingar som inte har någon kontakt med underliggande jord. Detta innebär att allt behöver vattnas. Så väl träd som mindre marktäckare konsumerar mycket vatten och måste få det tillfört då de inte har någon kontakt med grundvatten och våra betongodlingar torkar ut fort i solen.

De stora odlingarna behöver vattnas mycket, att lägga slangen på en del av ytan och sätta en timer i sin telefon på tio minuter så att man då kan flytta slangen till en annan del av odlingens yta och slå på timern igen är ett enkelt sätt som gör att du parallellt kan göra andra saker. Att vattna gården tar alltså någon timme men kan med fördel kombineras med andra aktiviteter.

I soprummet hittar du slangar, den gula är väldigt lång och räcker till alla ställen. På samma krok som den gula slangen hänger, hänger även nyckeln till vattenkranen.

Till vänster utanför soprummet hittar du vattenkranen där man kan koppla in slangen och använda nyckeln för att vrida på vattnet.