Har en säkring gått?

Om säkringen går så har du i din hall ditt eget säkringsskåp med ett gäng automatsäkringar och din egna jordfelsbrytare, alla dessa kan du enkelt själv slå på igen, kom ihåg att stänga av eller dra ur den utrustning/lampa som du tror är orsaken till att dom löst ut innan du återställer säkringen.

I vissa fall så kan det vara någon av huvudsäkringarna som gått för din bostad, dessa återfinner du i garaget, ett stort vitt träskåp längst in. Kodlåset är 0070. På elmätaren står ditt anläggningsnummer vilket du hittar på räkningen från din elleverantör, till elmätaren hör tre huvudsäkringar (av skruvtyp), ibland finns det extra säkringar i skåpet, om inte så går det att köpa extra på ICA (16A).