Inglasning balkong

Man kan nu få bygglov för inglasning av balkong.