Generellt

Radonmätning

I och att vi genomför en ny energideklaration så gör vi också en radonmätning.

Vi börjar få in rapporterna för detta och det ser bra ut, vi ligger långt under rekommenderade värden.

Nya medlemmar – Flöjelgatan 7

Johanna & Micael som bor i ett av våra radhus lämnar oss i slutet av januari och i februari kommer Luise & Michael att flytta in, välkomna!

Sopsortering

Hej alla,

Tänk på att källsortera dina saker i soprummet samt att slänga saker som inte hör hemma där på rätt ställe.

Förpackningar hör hemma i de två lådorna för förpackningar och inte i lådan för tidningar.

Plast och metall har varsin låda.

Stort skräp så som flyttkartonger, möbelkartonger och andra otympliga saker behöver du själv transportera till Sysav’s återvinningsstation.

För saker som vi inte har kärl till:

  • På ICA västra hamnen (bredvid pantmaskinerna) finns det insamling av batterier, mindre elektronik och annat.
  • Övrigt elektronikskrot, färg, kemikalier, lampor, stora batterier och andra sopor behöver du själv transportera till Sysav’s återvinningsstation.

Läs mer om detta och annat viktigt under: Regler

Information från Samfälligheten Flagghusen

Samfälligheten Flagghusen är en förening där vår BRF och andra är medlemmar och där man har hand om områden kring våra föreningar.

 

Snart är det jul och Samfälligheten Flagghusen har monterat upp ljusslingor i två träd på allmänningen mellan Vimpelgatan och Signalgatan och vid lekplatsen vid Flöjelgatan.

Det har på senare tid varit problem med gatubelysningen i den västra delen av samfälligheten. Förmodligen beror felet på ett trasigt skymningsrelä. Reparation sker inom kort – tills dess lyser gatlamporna dygnet runt. Inplanerat byte av samtliga ljuskällor ska ske de närmaste dagarna. För att komma åt armaturerna i pergolan vid Flöjelgatan måste blåregnet beskäras.

Några träd i området har dött och har tagits bort. I stället planteras buskar som heter malus sergentii. Ny jord, mull och gödsel ska få buskarna att trivas.

Områdets lekplatser ses kontinuerligt över, trasiga gungor lagas eller ersätts, styrhytten på båten på allmänningen lagas, sandlådor får ny sand, fallskydd vid gungor ersätts eller byts ut, gunghästar flyttas med mera.

Den årlig cykelrensningen kommer att ske under april och maj. Cyklar som står på samfällighetens mark märks upp med band. Om banden inte tas bort blir cyklarna omhändertagna och bortforslade efter fyra veckor. Cyklarna kommer därefter att förvaras under tre månader, därefter kasseras de.

En större stadsjeep med diverse dekorationer står ofta felparkerad utanför daghemmet vid allmänningen. Felparkeringar i området är problem som inte samfälligheten kan lösa, utan det är PÖMAB, Parkerings Övervakning Malmö AB, som övervakar parkering på gatumark, d v s allmänna platser, gator och torg, på uppdrag av Malmö stad.

Rapportera felparkeringar till PÖMAB, 040-630 30 00 eller till epost info@povervakning.se

Samfälligheten Flagghusens årsstämma hålls i slutet av mars. Kallelse går ut senast två veckor före stämman.

 

Styrelsen för Samfällighetföreningen Flagghusen / Björn Lundquist, sekreterare

På onsdag nästa vecka bytes de yttre låsen i vår fastighet. Se till att kvittera ut nycklar innan, se mer information i det mail du fått

Hissen trasig tom tisdag

hej,

 

Hissreparation skall vara färdig nästa tisdag.

 

Mvh,

 

Styrelsen

hissen

Hej,

MSW har felsökt hissen idag, tisdag.

Dom kunde inte lösa problemet och återkommer på imorgon, onsdag.

Mvh,

 

Per

Batterier och andra saker som vi inte har kärl till i soprummet

Stort skräp så som flyttkartonger, möbelkartonger och andra otympliga saker behöver du själv transportera till Sysav’s återvinningsstation.

ICA västra hamnen (bredvid pantmaskinerna) finns det insamling av mindre batterier, mindre elektronik och andra saker.

Övrigt elektronikskrot, färg, kemikalier, lampor, stora batterier och andra sopor behöver du själv transportera till Sysav’s återvinningsstation.

Energideklaration

Enligt lag måste vi som bostadsrättsförening ha en energideklaration.

Vi har haft en baserat på husets bygge men nu 10 år efter slutbesiktning måste vi skaffa en ny. Detta innebär till största del att vi behöver lämna in information om energi och vattenkonsumtion samt information om värmesystem, etc. Detta är något vi i styrelsen fixar.

Vad vi dock behöver göra initialt är att mäta radonhalten i nio av våra lägenheter. Här behöver vi er hjälp. För att få rätt spridning på detta så kommer vi att välja vilka lägenheter vi behöver placera ut två små mätenheter under två månader. De berörda lägenheterna kommer få information i ett mail samt mätdosor i sin brevlåda.

Byte av gångdörr till garage.

Den rostiga gångdörren till garaget kommer att bytas på onsdag (2020-10-07).

Garageplats uthyres

Kontakta Styrelsen för att hyra garageplats.

Kommande event

  • Inga evenemang

Övrigt

Inloggning för befintliga användare

ett × 2 =

   

Om du är ny användare: registrera dig här.