PORTKOD och hjärtstartare

VIKTIGT: Byte av Portkod

 

Den 8e OKTOBER kommer vi att byta kod. Den nuvarande koden gäller ytterligare några dagar för soprummet.

 

Hjärtstartare

Föreningen avser att köpa en hjärtstartare som skall finnas tillgänglig för medlemmarna.

Vi avser placera den stöldsäkert i barnvagnsrummet dit alla medlemmar har tillgång med portnyckel. Kostnaden för hjärtstartaren, viken ger detaljerade instruktioner genom tal på flera språk, är ca 15 000 SEK.

Om någon har frågor eller synpunkter så kan vi ta upp det på höststädningen eller genom mail till per.berggren@inter.ikea.com.

 

Vi ses på höststädningen den 17e,

 

Styrelsen

Vattna gården

Nu är sommaren här igen och vi måste se till att vattna våra växter på gården. Glöm inte att skriva upp er på vattningslistan!

Även om det regnar så räcker det inte alltid för nyplanterade växter och våra krukor så tänk på att stämma av även om du har skrivit upp dig på en vecka då det regnar.

Sopsortering

Tänk på att det är viktigt att vi alla sorterar våra sopor rätt:

  • Tidningar och journaler i ett eget kärl
  • Pappersförpackningar har två kärl
  • Plastförpackningar i ett eget kärl
  • Metallförpackningar i ett eget kärl
  • Matrester i ett eget kärl, kompostpåsar hittar du i en hållare på väggen
  • Färgat glas i ett eget kärl
  • Ofärgat glas i ett eget kärl
  • Övriga hushållssopor i ett eget kärl

Det finns bra information hur man sorterar på Sysavs hemsida: Sorteringsguide

 

Radonmätning

I och att vi genomför en ny energideklaration så gör vi också en radonmätning.

Vi börjar få in rapporterna för detta och det ser bra ut, vi ligger långt under rekommenderade värden.

Sopsortering

Hej alla,

Tänk på att källsortera dina saker i soprummet samt att slänga saker som inte hör hemma där på rätt ställe.

Förpackningar hör hemma i de två lådorna för förpackningar och inte i lådan för tidningar.

Plast och metall har varsin låda.

Stort skräp så som flyttkartonger, möbelkartonger och andra otympliga saker behöver du själv transportera till Sysav’s återvinningsstation.

För saker som vi inte har kärl till:

  • På ICA västra hamnen (bredvid pantmaskinerna) finns det insamling av batterier, mindre elektronik och annat.
  • Övrigt elektronikskrot, färg, kemikalier, lampor, stora batterier och andra sopor behöver du själv transportera till Sysav’s återvinningsstation.

Läs mer om detta och annat viktigt under: Regler

Information från Samfälligheten Flagghusen

Samfälligheten Flagghusen är en förening där vår BRF och andra är medlemmar och där man har hand om områden kring våra föreningar.

 

Snart är det jul och Samfälligheten Flagghusen har monterat upp ljusslingor i två träd på allmänningen mellan Vimpelgatan och Signalgatan och vid lekplatsen vid Flöjelgatan.

Det har på senare tid varit problem med gatubelysningen i den västra delen av samfälligheten. Förmodligen beror felet på ett trasigt skymningsrelä. Reparation sker inom kort – tills dess lyser gatlamporna dygnet runt. Inplanerat byte av samtliga ljuskällor ska ske de närmaste dagarna. För att komma åt armaturerna i pergolan vid Flöjelgatan måste blåregnet beskäras.

Några träd i området har dött och har tagits bort. I stället planteras buskar som heter malus sergentii. Ny jord, mull och gödsel ska få buskarna att trivas.

Områdets lekplatser ses kontinuerligt över, trasiga gungor lagas eller ersätts, styrhytten på båten på allmänningen lagas, sandlådor får ny sand, fallskydd vid gungor ersätts eller byts ut, gunghästar flyttas med mera.

Den årlig cykelrensningen kommer att ske under april och maj. Cyklar som står på samfällighetens mark märks upp med band. Om banden inte tas bort blir cyklarna omhändertagna och bortforslade efter fyra veckor. Cyklarna kommer därefter att förvaras under tre månader, därefter kasseras de.

En större stadsjeep med diverse dekorationer står ofta felparkerad utanför daghemmet vid allmänningen. Felparkeringar i området är problem som inte samfälligheten kan lösa, utan det är PÖMAB, Parkerings Övervakning Malmö AB, som övervakar parkering på gatumark, d v s allmänna platser, gator och torg, på uppdrag av Malmö stad.

Rapportera felparkeringar till PÖMAB, 040-630 30 00 eller till epost info@povervakning.se

Samfälligheten Flagghusens årsstämma hålls i slutet av mars. Kallelse går ut senast två veckor före stämman.

 

Styrelsen för Samfällighetföreningen Flagghusen / Björn Lundquist, sekreterare