Byte av gångdörr till garaget

Vi har beställt byte av gångdörren till garaget, den som är vid cykelställen.

Den befintliga har gjort sitt efter drygt 10 år och fogarna har börjat rosta, detta går ej att åtgärda så ett byte är det enda alternativet.

Datum för byte ej ännu bestämt.