Uppdaterat: Byte av fogar

Arbetet med att byta fogarna mellan de stora betongblocken på fasaden påbörjas måndag 2024-05-20 och beräknas ta ca 3 veckor.

I första hand görs alla fogar som man når med en lift. Samtliga fogar på husens utsidor nås samt till allra största del når man fogarna även på innergården när liften står på Flöjelgatan.

Möjligen kommer man inte att nå de två översta fogarnas innersta del på stora huset mot gården, men man gör ett försök. Om det inte lyckas så kommer man sätta en smal ställning till höger om ingången alternativt lyfta in en spindellift.

Under senare delen av arbetet behövs tillträde till allas balkonger för att göra fogarna där. Datum är ej bestämt än, så vi återkommer om detta. Vi kommer då samla in nycklar för att komma ut på balkongerna via lägenheterna.

OBS: Liften kommer att stå på Flöjelgatan och blockera vår garageinfart den 22 och 23 maj mellan kl 09 och 16 bägge dagarna. Ingen in-och utfart är möjlig då.