Påminnelse: Garageinfarten blockerad

Med anledning av att arbetet med att byta fogarna mellan de stora betongblocken på fasaden påbörjas måndag 2024-05-20 så kommer en lift att blockera vår garageinfart under en begränsad period.

Ingen in-och utfart är möjlig från garaget:

  • 2024-05-22 mellan 09:00 och 16:00
  • 2024-05-23 mellan 09:00 och 16:00