Tillgänglig utrustning & material

Vi har nu en ny sida där vi sammanställt vilken utrustning & material som finns tillgänglig inom förening och medlemmar för att fixa i lägenheter och gemensamma områden:

Tillgänglig utrustning & material

Låset till soprummet trasigt – nu reparerat

Låset på insidan av soprumsdörren är trasigt igen. Ställ upp dörren när du går in så att du inte blir inlåst!

Detta är felanmält till Låsteamet, dom kommer att fixa låset på måndag.

Låsteamet kommer att montera ett skydd så att inte soptunnorna ska kunna knäcka låset.

Hjärtstartare

Nu har vi vår hjärtstartare monterad utanför hissen på plan ett i det höga huset.

Den är självinstruerande med syntetiskt tal. Den aktiveras och ger instruktioner på Svenska genom att trycka på on-knappen.

Skåpet är larmat och det börjar tjuta när man öppnar det. Larmet slutar när man sedan stänger dörren.

på Hjärtlungräddningsrådets hemsida hittar ni utbildningsmaterial och filmer: hlr.nu

Youtubevideo för denna hjärtsstartare finner ni på: How To Use The HeartSine samaritan PAD (AED Training) – YouTube

 

Ny Styrelse 2022

Är du intresserad av att engagera dig i BRF Kajaken’s styrelse 2022?

Skicka då ett mail till: valberedningen@kajaken.org

Gott Nytt År!

Till oss alla från oss alla!

God Jul


God Jul alla i Kajaken.

Garageport

Nu har garageporten reparerats och man kan nu komma in och ut med bilen.

Information från Samfälligheten Flagghusen

Samfälligheten Flagghusen är en förening där vår BRF och andra är medlemmar och där man har hand om områden kring våra föreningar.

Aimo-Park som sköter samfällighetens parkeringsplatser utmed Vimpelgatan tar bort betalningsautomaten utanför Västra hamnens pizzeria vid årsskiftet då apparaten har blivit föråldrad. Bilisterna får fortsättningsvis i stället betala med appar i sina telefoner, vilket de uppenbarligen gärna gör. Under oktober månad betalades över 80 procent via telefon.

Papperskorgarna på Vimpelgatan har tagits bort. Eftersom det ofta är skräpigt kring papperskorgarna, trots täta tömningar, kommer vi att ta bort fler, men låta dem som finns på lekplatsen vid Flöjelgatan och på allmänningen vid daghemmet Fyren vara kvar. 

Växtbetingelserna för träd är dåliga i området, varför träd vissnar och dör. Vi låter successivt fälla döda träd och ersätter dem med tåligare buskar. Någon form av skydd sätts upp vid de nyplanterade buskarna, där bilar riskerar att köra på dem. Grus ersätts av singel vid skulpturparkens hörn.

Flera markarmaturer vid skulpturparken Singelgatan och på lekparken vid Flöjelgatan är vattenskadade och har kopplats bort. Successivt kopplas alla markarmaturer bort. Det är alltför dyrbart att ersätta dem. 

Ett nytt fallskydd av grus läggs under gungorna på lekplatsen vid Flöjelgatan. Vissnande träd vid gungorna tas samtidigt bort.

Leksaksbåten på allmänningen blev med tiden murken och har avlägsnats av kommunen. Den ersätts tyvärr inte. Enligt uppgift var det kommunen och inte samfälligheten som köpte och placerade båten där 2010.

Den sedvanliga cykelrensningen skedde i början av april.

Kallelse till samfällighetens årsstämma går ut i början av mars.

PORTKOD och hjärtstartare

VIKTIGT: Byte av Portkod

 

Den 8e OKTOBER kommer vi att byta kod. Den nuvarande koden gäller ytterligare några dagar för soprummet.

 

Hjärtstartare

Föreningen avser att köpa en hjärtstartare som skall finnas tillgänglig för medlemmarna.

Vi avser placera den stöldsäkert i barnvagnsrummet dit alla medlemmar har tillgång med portnyckel. Kostnaden för hjärtstartaren, viken ger detaljerade instruktioner genom tal på flera språk, är ca 15 000 SEK.

Om någon har frågor eller synpunkter så kan vi ta upp det på höststädningen eller genom mail till per.berggren@inter.ikea.com.

 

Vi ses på höststädningen den 17e,

 

Styrelsen

Gårdsstädning – 17/10 : 12:00

Då var det dags att städa och se till att gården och våra gårdsmöbler är skyddade för vintern.

Vi ses 12:00 den 17e oktober för att städa vår gård och gemensamma utrymmen, sedan tar vi lite gemensam lunch i form av grillad korv (inklusive vegetariska alternativ) samt lite dryck från systemet och ica.

//Styrelsen

Garageplats uthyres

Kontakta Styrelsen för att hyra garageplats.

Kommande event

Övrigt

Inloggning för befintliga användare

5 − 3 =

   

Om du är ny användare: registrera dig här.